Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy
Školicí a výcvikové zařízení Žihle

Ceny pobytů pro školy v přírodě

Ceny pobytu platné od 1. 1. 2017

A) Pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, včetně škol a školských zařízení zřízených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

1 a) Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období květen až září
Druh stravy Cena  
snídaně 30,- Kč  
svačina 10,- Kč  
oběd 45,- Kč  
svačina 10,- Kč  
večeře 40,- Kč  
Celkem 135,- Kč  
     
Ubytování 140,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 275,- Kč  
     
1 b) Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období říjen až duben
Druh stravy Cena  
snídaně 30,- Kč  
svačina 10,- Kč  
oběd 45,- Kč  
svačina 10,- Kč  
večeře 40- Kč  
Celkem 135,- Kč  
     
Ubytování 110,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 245,- Kč  
     
2 a) Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období květen až září
Druh stravy Cena  
snídaně 60,- Kč  
oběd 80,- Kč  
večeře 70,- Kč  
Celkem 210,- Kč  
     
Ubytování 160,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 370,- Kč  
     
2 b) Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období říjen až duben  
Druh stravy Cena  
snídaně 60,- Kč  
oběd 80,- Kč  
večeře 70,- Kč  
Celkem 210,- Kč  
     
Ubytování 130,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 340,- Kč  B) Pro příspěvkové organizace, včetně škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem není hl. m. Praha ani městské části hl. m. Prahy

1 a) Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě,  v období květen až září
Druh stravy Cena  
snídaně 30,- Kč  
svačina 10,- Kč  
oběd 45,- Kč  
svačina 10,- Kč  
večeře 40,- Kč  
Celkem 135,- Kč  
     
Ubytování 210,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 345,- Kč  
Školy v přírodě mají na ubytování slevu 25%.    
     
1 b) Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období říjen až duben
Druh stravy Cena  
snídaně 30,- Kč  
svačina 10,- Kč  
oběd 45,- Kč  
svačina 10,- Kč  
večeře 40,- Kč  
Celkem 135,- Kč  
     
Ubytování 160,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 295,- Kč  
Školy v přírodě mají na ubytování slevu 25%.    
     
     
2 a) Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období květen až září
Druh stravy Cena  
snídaně 60,- Kč  
oběd 80,- Kč  
večeře 70,- Kč  
Celkem 210,- Kč  
     
Ubytování *) 270,- / 250,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem  480,- / 460,- Kč  

 

*) Vyšší cena je pro objekt "G1, B1 až B6"a nižší cena je pro objekt "H"

   

 *) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „G 1, B 1 až B6 a H" v sezóně (květen až září)- 230,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) - 180,- Kč.

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „A a B7" v sezóně (květen až září) - 300,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben)- 270,- Kč.

   

 

   
2 b) Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období říjen až duben
Druh stravy Cena  
snídaně 60,- Kč  
oběd 80,- Kč  
večeře 70,- Kč  
Celkem 210,- Kč  
     
Ubytování *) 210,- / 190,- Kč  
     
Cena plného pobytu celkem 420,- / 400,- Kč  

 

*) Vyšší cena je pro objekt "G1, B1 až B6"a nižší cena je pro objekt "H"

   

 *) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „G 1, B 1 až B6 a H" v sezóně (květen až září)- 230,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) - 180,- Kč.

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „A a B7" v sezóně (květen až září) - 300,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben)- 270,- Kč.

   

U škol v přírodě na každých 10 zúčastněných dětí a studentů bude 1 pedagogický dozor ubytován zdarma.  

Všechny uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.